Raporty Spółek ESPI/EBI

38/2017 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLGPW0000017)

17-07-2017 14:13:14 | Bieżący | ESPI | 38/2017
oRB-W: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Powiadomienie_o_transakcji_zalacznik_DK.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Powiadomienie_o_transakcji_zalacznik_MC.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 38 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-07-17
  Skrócona nazwa emitenta
  GPW
  Temat
  Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW", "Spółka"_ przekazuje w załączeniu powiadomienia o transakcjach na instrumentach pochodnych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _akcje fantomowe_, dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Załączone powiadomienia dotyczą poniższych osób:
  1. Michał Cieciórski – Wiceprezes Zarządu
  2. Dariusz Kułakowski – Członek Zarządu
  Treść powiadomień została dołączona do niniejszego Raportu.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Załączniki
  Plik Opis
  Powiadomienie_o_transakcji_zalacznik_DK.pdf Powiadomienie o transakcji_załącznik_DK
  Powiadomienie_o_transakcji_zalacznik_MC.pdf Powiadomienie o transakcji_załącznik_MC

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_


  Current Report No. 38/2017Date: 17 July 2017Legal basis: Article
  19 Section 3 of the Market Abuse Regulation - information about
  transactions concluded by persons discharging managerial responsibilitiesTopic:
  Notification of transactions on financial instruments made by persons
  discharging managerial responsibilitiesContent:The Warsaw Stock
  Exchange _"WSE", "Company"_ encloses notifications of transactions on
  derivatives within the meaning of trading in financial instruments
  regulations _phantom shares_ made by persons discharging managerial
  responsibilities. The attached notifications apply to the following
  persons:1. Michał Cieciórski - Vicepresident of the Management Board2.
  Dariusz Kułakowski - Member of the Management BoardThe
  said notification is attached hereto.Legal basis: Article 19
  Section 3 of the Market Abuse Regulation - information about
  transactions concluded by persons discharging managerial
  responsibilities.  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
  _pełna nazwa emitenta_
  GPW Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-498 WARSZAWA
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Książęca 4
  _ulica_ _numer_
  _22_ 628-32-32 _22_ 628-17-54, _22_ 537-77-90
  _telefon_ _fax_
  gpw@gpw.pl www.gpw.pl
  _e-mail_ _www_
  526-025-09-72 012021984
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-07-17 Michał Cieciórski Wiceprezes Zarządu
  2017-07-17 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
  Symbol Emitenta GPW
  Tytul Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 00-498
  Miasto WARSZAWA
  Ulica Książęca
  Nr 4
  Tel. (22) 628-32-32
  Fax (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
  e-mail gpw@gpw.pl
  NIP 526-025-09-72
  REGON 012021984
  Data sporzadzenia 2017-07-17
  Rok biezacy 2017
  Numer 38
  adres www www.gpw.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.