Raporty Spółek ESPI/EBI

89/2017 IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDEAB00013)

17-07-2017 15:59:19 | Bieżący | ESPI | 89/2017
oRB-W: INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • RB_89_2017_zalacznik_nr_1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • RB_89_2017_zalacznik_nr_2.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 89 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-07-17
  Skrócona nazwa emitenta
  IDEA BANK S.A.
  Temat
  INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje o otrzymaniu od Noble Securities S.A. jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach dokonanych na obligacjach Emitenta w dniach 13 lipca 2017 r. i 14 lipca 2017 r.

  Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  Załączniki
  Plik Opis
  RB_89_2017_zalacznik_nr_1.pdf Załącznik 1 do raportu
  RB_89_2017_zalacznik_nr_2.pdf Załącznik 2 do raportu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDEA BANK S.A. Banki _ban_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  01-208 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Przyokopowa 33
  _ulica_ _numer_
  22 270 58 68 22 327 09 80
  _telefon_ _fax_
  kontakt@ideabank.pl www.ideabank.pl
  _e-mail_ _www_
  5260307560 011063638
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-07-17 Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu
  2017-07-17 Piotr Lewczuk Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta IDEA BANK S.A.
  Tytul INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR
  Sektor Banki (ban)
  Kod 01-208
  Miasto Warszawa
  Ulica Przyokopowa
  Nr 33
  Tel. 22 270 58 68
  Fax 22 327 09 80
  e-mail kontakt@ideabank.pl
  NIP 5260307560
  REGON 011063638
  Data sporzadzenia 2017-07-17
  Rok biezacy 2017
  Numer 89
  adres www www.ideabank.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.