Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076)

13-01-2016 21:16:09 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA _"Spółka"_ informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2016:
– 16 marca 2016 – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015
– 11 maja 2016 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
– 24 sierpnia 2016 – skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku
– 8 listopada 2016 – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_ Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku;

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku;

Na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie;

Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową. Dane prezentowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym zastaną poddane przeglądowi audytora.

Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC ROKITA S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120 Brzeg Dolny
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sienkiewicza 4
_ulica_ _numer_
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
_telefon_ _fax_
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
_e-mail_ _www_
917-00-000-15 930613932
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2016-01-13 Zbigniew Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PCC ROKITA S.A.
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Sektor Chemiczny (che)
Kod 56-120
Miasto Brzeg Dolny
Ulica Sienkiewicza
Nr 4
Tel. +48 71 794 2000
Fax +48 71 794 39 11
e-mail ir.rokita@pcc.eu
NIP 917-00-000-15
REGON 930613932
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www www.pcc.rokita.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.