Raporty Spółek ESPI/EBI

32/2017 J. W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLJWC0000019)

17-07-2017 15:59:39 | Bieżący | ESPI | 32/2017
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • ogloszenie_o_zwolaniu.docx.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.docx.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 32 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-07-17
  Skrócona nazwa emitenta
  J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1_ i 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259_, J.W. Construction Holding S.A. _"Spółka"_ przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 sierpnia 2017 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326.

  Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym wraz projektami uchwał załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu Informację o ogólnej liczbie akcji.
  Załączniki
  Plik Opis
  ogloszenie_o_zwolaniu.docx.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzien 16 sierpnia 2017 r.
  Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 16 sierpnia 2017 r.
  INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.docx.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska _dev_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-091 Ząbki
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Radzymińska 326
  _ulica_ _numer_
  22-77-17-708
  _telefon_ _fax_
  relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
  _e-mail_ _www_
  125-00-28-307 010621332
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-07-17 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
  2017-07-17 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sektor Developerska (dev)
  Kod 05-091
  Miasto Ząbki
  Ulica Radzymińska
  Nr 326
  Tel. 22-77-17-708
  Fax
  e-mail relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl
  NIP 125-00-28-307
  REGON 010621332
  Data sporzadzenia 2017-07-17
  Rok biezacy 2017
  Numer 32
  adres www jwconstruction.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.