Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na wypłatę zaliczki dywidendowej ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)

13-01-2016 17:37:24 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB: Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na wypłatę zaliczki dywidendowej

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: ECHO INVESTMENT SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na wypłatę zaliczki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach _dalej: "Emitent"_ informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 48/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. dotyczącego uchwały w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 _dalej: "Zaliczka Dywidendowa"_, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej wyrażającą zgodę na wypłacenie Zaliczki Dywidendowej na warunkach określonych w uchwale Zarządu Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do dokonania wszelkich czynności prawnych lub czynności faktycznych, jakie mogą okazać się konieczne lub wskazane w celu wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ECHO INVESTMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
ECHO WIG - Deweloperzy
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
25-323 Kielce
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Solidarności 36
_ulica_ _numer_
_0-41_ 33 33 333 _0-41_ 33 32 333
_telefon_ _fax_
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
_e-mail_ _www_
657-023-09-12 290463755
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2016-01-13 Rafał Kwiatkowski Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ECHO INVESTMENT SA
Symbol Emitenta ECHO
Tytul Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na wypłatę zaliczki dywidendowej
Sektor WIG - Deweloperzy
Kod 25-323
Miasto Kielce
Ulica Al. Solidarności
Nr 36
Tel. (0-41) 33 33 333
Fax (0-41) 33 32 333
e-mail office@echo.com.pl
NIP 657-023-09-12
REGON 290463755
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 1
adres www www.echo.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.