Raporty Spółek ESPI/EBI

34/2017 SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSUWAR00014)

17-07-2017 19:35:03 | Bieżący | ESPI | 34/2017
oRB: Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: SUWARY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, 24/2016 i 25/2016 z dnia 12.12.2016 oraz 23/2016K, 24/2016K i 25/2016K z dnia 19.12.2016r, dotyczących umów kredytowych nr WAR/3060/16/314/CB, WAR/3060/16/315/CB oraz WAR/3060/16/316/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 17.07.2017r. Spółka otrzymała zawiadomienie o postanowieniu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
Zastaw rejestrowy, zgodnie z otrzymanym postanowieniem, obejmuje "inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących zorganizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny" przedsiębiorstwa Suwary S.A. którego wartość wg. stanu na dzień 28.02.2017 roku wynosi 5,9 mln. PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SUWARY SA
_pełna nazwa emitenta_
SUWARY Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
95-200 Pabianice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Piotra Skargi 45/47
_ulica_ _numer_
42 225 22 27 42 214 53 31
_telefon_ _fax_
office@suwary.com.pl www.wuwary.com.pl
_e-mail_ _www_
731-10-07-350 471121807
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-17 Piotr Stachowicz Członek Zarządu
2017-07-17 Katarzyna Muszyńska Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SUWARY SA
Symbol Emitenta SUWARY
Tytul Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Sektor Chemiczny (che)
Kod 95-200
Miasto Pabianice
Ulica ul. Piotra Skargi
Nr 45/47
Tel. 42 225 22 27
Fax 42 214 53 31
e-mail office@suwary.com.pl
NIP 731-10-07-350
REGON 471121807
Data sporzadzenia 2017-07-17
Rok biezacy 2017
Numer 34
adres www www.wuwary.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.