Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMCM00048)

13-01-2016 11:31:39 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB: Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. _"Spółka"_ w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.
Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na dzień 31 grudnia 2015 wyniosła 26556 pojazdów finansowanych.
Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w okresie od 31 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015 r. wyniosła łącznie 3524 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 15,3%.
Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. wynosiła łącznie 989 dodatkowych pojazdów.
Ilość środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wyniosła 10963 samochodów, co stanowi wzrost o ponad 30,7% w stosunku do ilości oddanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 _8385_.
W okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 Spółka sfinansowała 2997 pojazdów, co stanowi wzrost o 24,3% w stosunku do ilości środków oddanych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku _2411_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
80-308 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Polanki 4
_ulica_ _numer_
_58_ 340-44-00 _58_ 340-44-99
_telefon_ _fax_
centrala@masterlease.pl www.masterlease.pl
_e-mail_ _www_
957-07-53-221 191888626
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Konrad Karpowicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Tytul Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 80-308
Miasto Gdańsk
Ulica Polanki
Nr 4
Tel. (58) 340-44-00
Fax (58) 340-44-99
e-mail centrala@masterlease.pl
NIP 957-07-53-221
REGON 191888626
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 1
adres www www.masterlease.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.