Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku. RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLRELPL00014)

13-01-2016 12:43:09 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: RELPOL SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. Jednocześnie, na podstawie § 83 ust 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _..._, Zarząd spółki oświadcza, że odstąpił od przekazywania osobnych jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.
Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznym.

Rodzaje i terminy raportów:
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny _SA-QS_:
- za IV kwartał 2015 r. - 26.02.2016 r.
- za I kwartał 2016 r. - 12.05.2016 r.
- za III kwartał 2016 r. - 09.11.2016 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny _SA-PS_ za I półrocze 2016 r. - 22.08.2016 r.

Raporty roczne:
- Jednostkowy _SA- R_ za 2015 r. - 22.04.2016 r.
- Skonsolidowany _SA-RS_ za 2015 r. - 22.04.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


RELPOL SA
_pełna nazwa emitenta_
RELPOL Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
68-200 Żary
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul.11 listopada 37
_ulica_ _numer_
_0-68_ 47 90 800 _0-68_ 374 38 66
_telefon_ _fax_
relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl
_e-mail_ _www_
928-000-70-76 970010355
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Rafał Gulka Prezes Zarządu
2016-01-13 Tomasz Grabczan Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta RELPOL SA
Symbol Emitenta RELPOL
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 68-200
Miasto Żary
Ulica ul.11 listopada
Nr 37
Tel. (0-68) 47 90 800
Fax (0-68) 374 38 66
e-mail relpol@relpol.com.pl
NIP 928-000-70-76
REGON 970010355
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 1
adres www www.relpol.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.