Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Rady Nadzorczej Spółki QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA (PLQMKSK00017)

30-01-2016 13:09:22 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB: Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

PAP
Data: 2016-01-30

Firma: QUMAK Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-30
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:

Zarząd Qumak S.A. informuje o wpłynięciu w dniu 29 stycznia 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Wojciecha Włodarczyka, członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z dokonanymi przez niego transakcjami na akcjach Qumak S.A. w 2015 roku, o wartości nie przekraczającej równowartości 5.000 euro.

Zawiadomienie to dotyczyło transakcji kupna 500 sztuk akcji Qumak S.A. po cenie 9,90 zł za akcję, na sesji giełdowej zwykłej w dniu 6 marca 2015 roku. Podstawa prawna:
Ustawa o obrocie art.160 ust.4

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


QUMAK Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
QUMAK S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
Warszawa 02-305
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozolimskie 134
_ulica_ _numer_
022 5190800 022 5190833
_telefon_ _fax_
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
_e-mail_ _www_
5240107036 012877260
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-30 Marek Tiahnybok P. o. Prezesa Zarządu Marek Tiahnybok
2016-01-30 Monika Ponarad Prokurent Monika Ponarad


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta QUMAK Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta QUMAK S.A.
Tytul Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Sektor Informatyka (inf)
Kod Warszawa
Miasto 02-305
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr 134
Tel. 022 5190800
Fax 022 5190833
e-mail qumak@qumak.pl
NIP 5240107036
REGON 012877260
Data sporzadzenia 2016-01-30
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www www.qumak.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.