Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRSTM00015)

30-01-2016 13:52:57 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

PAP
Data: 2016-01-30

Firma: CALATRAVA CAPITAL SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-30
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Calatrava Capital S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

• Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 26 luty 2016 r.
• Raport Roczny za 2015 rok - 28 kwietnia 2016 r.
• Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok - 28 kwietnia 2016 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.
• Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. - 29 sierpnia 2016 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

Spółka Calatrava Capital S.A. informuje również, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio skrócone kwartalne i półroczne informacje finansowe i zgodnie z § 83 w/w rozporządzenia nie będą publikowane odrębne raporty kwartalne i półroczne Emitenta.

Podstawa prawna: §103 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CALATRAVA CAPITAL SA
_pełna nazwa emitenta_
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-845 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ul. Łucka 2/4/6
_ulica_ _numer_
22 398 96 71 22 398 96 72
_telefon_ _fax_
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
_e-mail_ _www_
729-020-77-52 004358052
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-30 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CALATRAVA CAPITAL SA
Symbol Emitenta CALATRAVA CAPITAL SA
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Sektor Informatyka (inf)
Kod 00-845
Miasto Warszawa
Ulica Ul. Łucka
Nr 2/4/6
Tel. 22 398 96 71
Fax 22 398 96 72
e-mail biuro_zarzadu@calatravacapital.pl
NIP 729-020-77-52
REGON 004358052
Data sporzadzenia 2016-01-30
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www www.calatravacapital.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.