Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

25-02-2016 15:48:13 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB: Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

PAP
Data: 2016-02-25

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA lub Spółka_ niniejszym informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. "Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca" został błędnie oznaczony numerem 4/2016, gdyż raport o tym numerze został wcześniej opublikowany w dniu 8 lutego 2016 r.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport bieżący nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. "Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca" powinien zostać oznaczony numerem 5/2016.
Tym samym IDMSA dokonuje korekty numeracji raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w ten sposób, że oznacza go numerem 5/2016.
Kolejny raport bieżący opublikowany przez Spółkę zostanie oznaczony numerem 7/2016.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-25 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2016-02-25 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2016-02-25
Rok biezacy 2016
Numer 6
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.