Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2015 obejmującego okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-03-2016 08:36:21 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2015 obejmującego okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

PAP
Data: 2016-03-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2015 obejmującego okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 roku przekazał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 5/2016 informację, że Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Biuro Rachunkowe – Podatkowe " dr hab. Karol Schneider" z siedzibą w Szczecinie na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za rok 2015 obejmujący okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Spółki dokonała w dniu 11 lutego 2016 roku wyboru Firmy Biuro Rachunkowe – Podatkowe " dr hab. Karol Schneider" z siedzibą w Szczecinie na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za rok 2015 obejmujący okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Spółka Clean & Carbon Energy S.A. nie korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie audytu sprawozdań finansowych. Umowa została zawarta na okres zapewniający wykonanie przedmiotu umowy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-01 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2015 obejmującego okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-03-01
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.