Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015r LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA (PLLENAL00015)

02-03-2016 19:27:36 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB-W: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015r

PAP
Data: 2016-03-02

Firma: LENA LIGHTING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_-_lad_korporacyjny_2015.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-03-02
  Skrócona nazwa emitenta
  LENA LIGHTING
  Temat
  Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015r
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spólce Lena Lighting SA w 2015r.
  Załączniki
  Plik Opis
  Raport_-_lad_korporacyjny_2015.pdf Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  LENA LIGHTING SA
  _pełna nazwa emitenta_
  LENA LIGHTING Przemysł inne _pin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  63-000 Środa Wielkopolska
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Kórnicka 52 52
  _ulica_ _numer_
  061 2860300 061 2854059
  _telefon_ _fax_
  office@lenalighting.pl www.lenalighting.pl
  _e-mail_ _www_
  786-16-16-166 634635800
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-02 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu
  2016-03-02 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta LENA LIGHTING SA
  Symbol Emitenta LENA LIGHTING
  Tytul Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015r
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 63-000
  Miasto Środa Wielkopolska
  Ulica ul. Kórnicka 52
  Nr 52
  Tel. 061 2860300
  Fax 061 2854059
  e-mail office@lenalighting.pl
  NIP 786-16-16-166
  REGON 634635800
  Data sporzadzenia 2016-03-02
  Rok biezacy 2016
  Numer 4
  adres www www.lenalighting.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.