Raporty Spółek ESPI/EBI

79/2017 RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLRDPOL00010)

13-09-2017 16:34:11 | Bieżący | ESPI | 79/2017
oRB-W: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_Aviva_OFE.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 79 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-13
  Skrócona nazwa emitenta
  RADPOL S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 13 września 2017 roku Spółka otrzymała od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., działającego w imieniu Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _dalej: Aviva OFE_ powiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki przez Aviva OFE poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_Aviva_OFE.pdf Zawiadomienie - Aviva OFE

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  RADPOL S.A. Chemiczny _che_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  77-300 Człuchów
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Batorego 14
  _ulica_ _numer_
  059 83 42 271 059 83 42 551
  _telefon_ _fax_
  radpol.com.pl
  _e-mail_ _www_
  8430000202 770807479
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-13 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
  2017-09-13 Anna Kułach Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta RADPOL S.A.
  Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  Sektor Chemiczny (che)
  Kod 77-300
  Miasto Człuchów
  Ulica Batorego
  Nr 14
  Tel. 059 83 42 271
  Fax 059 83 42 551
  e-mail
  NIP 8430000202
  REGON 770807479
  Data sporzadzenia 2017-09-13
  Rok biezacy 2017
  Numer 79
  adres www radpol.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.