Raporty Spółek ESPI/EBI

28/2017 MZN PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLMORZN00016)

13-09-2017 17:11:21 | Bieżący | ESPI | 28/2017
oRB-W: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Morizon S.A. w związku z art. 19 Rozporządzenia MAR

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • 6.2017_Zawiadomienie_MAR_Jaroslaw_Swiecickipdf.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 7.2017_Zawiadomienie_MAR_Slawomir_Topczewski.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 8.2017_Zawiadomienie_MAR_Tomasz_Swiecicki.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 28 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-13
  Skrócona nazwa emitenta
  MORIZON S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Morizon S.A. w związku z art. 19 Rozporządzenia MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 13 września 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienia o transakcjach przez osoby pełniące funkcje zarządcze w rozumieniu Rozporządzenia MAR :
  Jarosława Święcickiego – Prezesa Zarządu
  Sławomira Topczewskiego – Wiceprezesa Zarządu
  Tomasza Święcickiego – Członka Rady Nadzorczej.

  Zawiadomienia te stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Załączniki:
  6.2017_Zawiadomienie_MAR_Jaroslaw_Swiecicki.pdf
  7.2017_Zawiadomienie_MAR_Slawomir_Topczewski.pdf
  8.2017_Zawiadomienie_MAR_Tomasz_Swiecicki.pdf
  Załączniki
  Plik Opis
  6.2017_Zawiadomienie_MAR_Jaroslaw_Swiecickipdf.pdf
  7.2017_Zawiadomienie_MAR_Slawomir_Topczewski.pdf
  8.2017_Zawiadomienie_MAR_Tomasz_Swiecicki.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MORIZON S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-532 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Rakowiecka 36 lok.341
  _ulica_ _numer_
  +48 22 848 40 65 +48 22 848 35 17
  _telefon_ _fax_
  biuro@morizon.pl
  _e-mail_ _www_
  9570986959 220543196
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-13 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
  2017-09-13 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MORIZON S.A.
  Tytul Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Morizon S.A. w związku z art. 19 Rozporządzenia MAR
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 02-532
  Miasto Warszawa
  Ulica Rakowiecka
  Nr 36 lok.341
  Tel. +48 22 848 40 65
  Fax +48 22 848 35 17
  e-mail biuro@morizon.pl
  NIP 9570986959
  REGON 220543196
  Data sporzadzenia 2017-09-13
  Rok biezacy 2017
  Numer 28
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.