Raporty Spółek ESPI/EBI

Przystąpienie do negocjacji z Windprojekt Sp. z o.o., Sp.k. KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI0200019)

03-03-2016 12:31:00 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB: Przystąpienie do negocjacji z Windprojekt Sp. z o.o., Sp.k.

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: KREZUS Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Przystąpienie do negocjacji z Windprojekt Sp. z o.o., Sp.k.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _Emitent_ informuje, że w dniu 03 marca 2016 roku przystępuje do negocjacji z firmą Windprojekt Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie _Windprojekt_ w sprawie nabycia 90 % udziałów w spółce Greenfield 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _Greenfield_. Greenfield realizuje projekt farmy wiatrowej o mocy 12 MW. O wyniku negocjacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KREZUS Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
KREZUS SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
87-100 Toruń
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Włocławska 187
_ulica_ _numer_
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
_telefon_ _fax_
biuro@krezus.com www.krezus.com
_e-mail_ _www_
526-10-32-881 011154542
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Jacek Ptaszek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KREZUS Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta KREZUS SA
Tytul Przystąpienie do negocjacji z Windprojekt Sp. z o.o., Sp.k.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 87-100
Miasto Toruń
Ulica Włocławska
Nr 187
Tel. +48 56 656 26 62
Fax +48 56 656 26 28
e-mail biuro@krezus.com
NIP 526-10-32-881
REGON 011154542
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 11
adres www www.krezus.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.