Raporty Spółek ESPI/EBI

51/2017 SKARBIEC HOLDING SPÓLKA AKCYJNA (PLSKRBH00014)

13-09-2017 19:53:56 | Bieżący | ESPI | 51/2017
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_Skarbiec_Holding_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_Skarbiec_Holding_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekt_uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Skarbiec_Holding_S.A._w_sprawie_zmiany_statutu_Spolki.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 51 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-13
  Skrócona nazwa emitenta
  SKARBIEC HOLDING S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka"_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2017r., na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Intercontinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, Sala Puccini _ 2 piętro _.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2017r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 1_, 2_ i 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm._.
  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_Skarbiec_Holding_S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
  Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_Skarbiec_Holding_S.A..pdf Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A.
  Projekt_uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Skarbiec_Holding_S.A._w_sprawie_zmiany_statutu_Spolki.pdf Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-695 WARSZAWA
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  NOWOGRODZKA 47A
  _ulica_ _numer_
  +48 22 521 31 99 +48 22 521 31 00
  _telefon_ _fax_
  kontakt@skarbiecholding.pl www.skarbiec-holding.com
  _e-mail_ _www_
  701-01-31-150 141318276
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-13 Marek Rybiec Prezes Zarządu
  2017-09-13 Ewa Radkowska - Świętoń Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SKARBIEC HOLDING S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 00-695
  Miasto WARSZAWA
  Ulica NOWOGRODZKA
  Nr 47A
  Tel. +48 22 521 31 99
  Fax +48 22 521 31 00
  e-mail kontakt@skarbiecholding.pl
  NIP 701-01-31-150
  REGON 141318276
  Data sporzadzenia 2017-09-13
  Rok biezacy 2017
  Numer 51
  adres www www.skarbiec-holding.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.