Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2016 roku JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLJHMDL00018)

03-03-2016 11:28:25 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB: Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2016 roku

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. _dalej: "Emitent"_ w ramach poprawy komunikacji z inwestorami indywidualnymi oraz uwzględniając ich wnioski i zapytania publikuje w formie raportu bieżącego dane dotyczące liczby zawartych w formie notarialnej umów sprzedaży lokali mieszkalnych _domów_ i umów przedwstępnych.

W miesiącu lutym 2016 roku sprzedano aktami notarialnymi 14 lokali,
w tym:

- mieszkania 8
- garaże 6

Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 22 lokale,
w tym:

- mieszkania 12
- garaże 10

Na dzień 29 lutego 2016 roku Emitent posiadał 89 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich.
w tym:

- mieszkania 56
- garaże 33

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
JHM DEVELOPMENT S.A. DEWELOPERZY _DEW_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
96-100 SKIERNIEWICE
_kod pocztowy_ _miejscowość_
UNII EUROPEJSKIEJ 18
_ulica_ _numer_
+48 _46_ 833 95 89 +48 _46_ 833 61 28
_telefon_ _fax_
sekretariat@jhmdevelopment.pl www.jhmdevellopment.pl
_e-mail_ _www_
8361812427 100522155
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2016-03-03 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta JHM DEVELOPMENT S.A.
Tytul Informacja o sprzedaży lokali w lutym 2016 roku
Sektor DEWELOPERZY (DEW)
Kod 96-100
Miasto SKIERNIEWICE
Ulica UNII EUROPEJSKIEJ
Nr 18
Tel. +48 (46) 833 95 89
Fax +48 (46) 833 61 28
e-mail sekretariat@jhmdevelopment.pl
NIP 8361812427
REGON 100522155
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www www.jhmdevellopment.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.