Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol. BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRVPL00016)

03-03-2016 18:07:20 | Bieżący | ESPI | 10/2016
oRB: Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Nawiązując do Raportu bieżącego nr 07/2016 opublikowanego w dn. 8 lutego 2016 r. Zarząd Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w lutym 2016 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:
- Wolumen sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w lutym 2016 r. - 76 szt. _+55% r/r_, co daje narastająco od stycznia 2016 r. – 114 szt. _+58% r/r_;
- Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych sprzedanych w lutym 2016 r. – 4.277 m2 _+59% r/r_, co daje narastająco od stycznia 2016 r. – 6.673 m2 _+54% r/r_;
- Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w lutym 2016 r. – 26,5M PLN _+49% r/r_, co daje narastająco od stycznia 2016 r. – 40,5M PLN _+41% r/r_;
- Wolumen mieszkań i lokali usługowych będących w sprzedaży na dzień 29 lutego 2016 r. – 556 szt. _-14% r/r_;
- Wolumen mieszkań i lokali usługowych wynikający z zakupionego przez Grupę banku ziemi 2.816 szt. _+22% r/r_, w tym 64 szt. w projektach zakończonych, 492 szt. w trakcie realizacji oraz ok. 2.260 szt. w projektach planowanych.

Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MARVIPOL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-838 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 32
_ulica_ _numer_
+48 22 536 50 00 +48 22 536 50 01
_telefon_ _fax_
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
_e-mail_ _www_
526-12-11-046 011927062
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Łukasz Sekuła Pełnomocnik


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MARVIPOL S.A.
Tytul Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-838
Miasto Warszawa
Ulica Prosta
Nr 32
Tel. +48 22 536 50 00
Fax +48 22 536 50 01
e-mail gpw@marvipol.pl
NIP 526-12-11-046
REGON 011927062
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 10
adres www www.marvipol.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.