Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPMPOL00031)

03-03-2016 18:13:05 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB: Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 3 marca 2016 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia z dniem 3 marca 2016 r. funkcji w Zarządzie Emitenta złożone przez Pana Jacka Białczaka – Członka Zarządu.

Pan Jacek Białczak wskazał w oświadczeniu, iż składa rezygnację z przyczyn osobistych.

Ponadto, Pan Jacek Białczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji w spółkach zależnych Emitenta, tj. MITMAR Sp. z o.o. oraz Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o., gdzie pełnił odpowiednio funkcję Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

Pan Jacek Białczak pełnił funkcję Członka Zarządu Emitenta od 7 kwietnia 2014 r.

W związku ze złożoną rezygnacją od dnia 4 marca 2016 r. Zarząd PAMAPOL S.A. będzie działał w składzie 3-osobowym.

Pan Jacek Białczak pozostanie pracownikiem w Grupie Kapitałowej Emitenta realizując zadania w obszarze logistyki i zakupów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
97-438 RUSIEC
_kod pocztowy_ _miejscowość_
WIELUŃSKA 2 2
_ulica_ _numer_
043 6766020 043 6766887
_telefon_ _fax_
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
_e-mail_ _www_
832-176-16-81 730365765
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PAMAPOL S.A.
Tytul Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu
Sektor SPOŻYWCZY (spo)
Kod 97-438
Miasto RUSIEC
Ulica WIELUŃSKA 2
Nr 2
Tel. 043 6766020
Fax 043 6766887
e-mail krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl
NIP 832-176-16-81
REGON 730365765
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www www.pamapol.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.