Raporty Spółek ESPI/EBI

22/2017 BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)

14-09-2017 19:43:32 | Bieżący | ESPI | 22/2017
oRB-W: Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

PAP
Data: 2017-09-14

Firma: BANK ZACHODNI WBK SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 10 załączników
 • AC_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CP_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • DS_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • MC_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • MP_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • MR_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • AB_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • JP_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • FS_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • MS_-_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-09-14
  Skrócona nazwa emitenta
  BZWBK
  Temat
  Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Bank Zachodni WBK S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 14 września 2017 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze zawiadomienia o dokonanych przez nie transakcjach nabycia akcji Banku w związku z Programem Motywacyjnym V _"Transakcja"_. Zawiadomienia o Transakcjach znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  AC_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 1
  CP_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 2
  DS_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 3
  MC_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 4
  MP_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 5
  MR_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 6
  AB_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 7
  JP_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 8
  FS_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 9
  MS_-_art._19_MAR.pdf zawiadomienie nr 10

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_


  Bank Zachodni WBK S.A. _"the Bank"_ hereby
  informs that on 14th September 2017 it received from the persons
  discharging managerial responsibilities the notifications regarding
  their transactions of acquire Bank's shares in conjunction with Incentive
  Scheme V _"the Transactions"_. The notifications concerning the
  Transactions are enclosed hereto.  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BANK ZACHODNI WBK SA
  _pełna nazwa emitenta_
  BZWBK
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-950 WROCŁAW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  RYNEK 9/11
  _ulica_ _numer_
  071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
  _telefon_ _fax_
  www.bzwbk.pl
  _e-mail_ _www_
  896-000-56-73 930041341
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-14 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta BANK ZACHODNI WBK SA
  Symbol Emitenta BZWBK
  Tytul Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze
  Sektor
  Kod 50-950
  Miasto WROCŁAW
  Ulica RYNEK
  Nr 9/11
  Tel. 071 - 370-10-01
  Fax 071 - 370-24-36
  e-mail
  NIP 896-000-56-73
  REGON 930041341
  Data sporzadzenia 2017-09-14
  Rok biezacy 2017
  Numer 22
  adres www www.bzwbk.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.