Raporty Spółek ESPI/EBI

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMNNCP00011)

04-03-2016 16:02:41 | Bieżący | ESPI | 34/2016
oRB-W: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAP
Data: 2016-03-04

Firma: MENNICA POLSKA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Projekty_uchwal_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-03-04
  Skrócona nazwa emitenta
  MENNICA
  Temat
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 31 marca 2016 roku. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.
  Załączniki
  Plik Opis
  Projekty_uchwal_WZA.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MENNICA POLSKA SA
  _pełna nazwa emitenta_
  MENNICA Metalowy _met_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-851 Warszawa,
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Waliców 11
  _ulica_ _numer_
  022 656 40 00 022 620 52 22
  _telefon_ _fax_
  mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
  _e-mail_ _www_
  527-00-23-255 010635937
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-04 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
  2016-03-04 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta MENNICA POLSKA SA
  Symbol Emitenta MENNICA
  Tytul Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sektor Metalowy (met)
  Kod 00-851
  Miasto Warszawa,
  Ulica Waliców
  Nr 11
  Tel. 022 656 40 00
  Fax 022 620 52 22
  e-mail mennica@mennica.com.pl
  NIP 527-00-23-255
  REGON 010635937
  Data sporzadzenia 2016-03-04
  Rok biezacy 2016
  Numer 34
  adres www www.mennica.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.