Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zastawnych Serii HPA28 MBANK HIPOTECZNY ()

04-03-2016 12:51:32 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB-W: Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zastawnych Serii HPA28

PAP
Data: 2016-03-04

Firma: MBANK HIPOTECZNY

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • RB2_2016.rtf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Suplement_HPA28_04.03.16.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2016
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  MBANK HIPOTECZNY
  Temat
  Treść Suplementu _ostatecznych warunków emisji_ dla hipotecznych listów zastawnych Serii HPA28
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Załączniki
  Plik Opis
  RB2_2016.rtf
  Suplement_HPA28_04.03.16.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MBANK HIPOTECZNY
  _pełna nazwa emitenta_
  MBANK HIPOTECZNY Banki _ban_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-609 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Armii Ludowej 26
  _ulica_ _numer_
  579-74-00 579-74-08
  _telefon_ _fax_
  www.mhipoteczny.pl
  _e-mail_ _www_
  526-23-16-250 014953634
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-04 Piotr Cyburt Prezes Zarządu
  2016-03-04 Marcin Romanowski Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
  Symbol Emitenta MBANK HIPOTECZNY
  Tytul Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zastawnych Serii HPA28
  Sektor Banki (ban)
  Kod 00-609
  Miasto Warszawa
  Ulica Aleja Armii Ludowej
  Nr 26
  Tel. 579-74-00
  Fax 579-74-08
  e-mail
  NIP 526-23-16-250
  REGON 014953634
  Data sporzadzenia 2016-03-04
  Rok biezacy 2016
  Numer 2
  adres www www.mhipoteczny.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.