Raporty Spółek ESPI/EBI

ČEZ Has Been Granted License to Further Operate Unit 1 of Dukovany Nuclear Power Plant ČEZ. A.S. (CZ0005112300)

31-03-2016 09:58:45 | Bieżący | ESPI | 18/2016
oRB-W: ČEZ Has Been Granted License to Further Operate Unit 1 of Dukovany Nuclear Power Plant

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: CEZ, a.s.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • CEZ-018-2016_EN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-03-31
  Skrócona nazwa emitenta
  CEZ, a.s.
  Temat
  ČEZ Has Been Granted License to Further Operate Unit 1 of Dukovany Nuclear Power Plant
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Unit 1 of the Dukovany Nuclear Power Plant has been licensed to operate further. ČEZ received the order of the State Office for Nuclear Safety yesterday afternoon.
  see file to download
  Załączniki
  Plik Opis
  CEZ-018-2016_EN.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_


  see file to download  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CEZ, a.s.
  _pełna nazwa emitenta_
  CEZ, a.s. Przemysł inne _pin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  140-53 Praha
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Duhova 2/1444
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  CZ45274649 45274649
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CEZ, a.s.
  Symbol Emitenta CEZ, a.s.
  Tytul ČEZ Has Been Granted License to Further Operate Unit 1 of Dukovany Nuclear Power Plant
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 140-53
  Miasto Praha
  Ulica Duhova
  Nr 2/1444
  Tel.
  Fax
  e-mail
  NIP CZ45274649
  REGON 45274649
  Data sporzadzenia 2016-03-31
  Rok biezacy 2016
  Numer 18
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.