Raporty Spółek ESPI/EBI

60/2017 ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)

12-10-2017 17:30:53 | Bieżący | ESPI | 60/2017
oRB-W: Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik_Szczegoly_zawartych_transakcji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 60 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-10-12
  Skrócona nazwa emitenta
  ARCHICOM S.A.
  Temat
  Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd spółki ARCHICOM S.A. _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. i raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku, informuje, iż za pośrednictwem podmiotu zależnego od Spółki _tj. Archicom AM Sp.z o.o._ w dniach 04-10 października 2017 r zrealizowano transakcje nabycia akcji Spółki w związku z realizacją programu odkupu. Szczegóły zawartych transakcji przedstawiamy w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_Szczegoly_zawartych_transakcji.pdf Archicom_Szczegóły Zawartych transakcji

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ARCHICOM S.A. Developerska _dev_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-345 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Ksawerego Liskiego 7
  _ulica_ _numer_
  +48 71 78 58 722 +48 71 78 58 801
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8982100870 020371028
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-10-12 Dorota Jarodzka-Śródka Prezes


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ARCHICOM S.A.
  Tytul Transakcje odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego
  Sektor Developerska (dev)
  Kod 50-345
  Miasto Wrocław
  Ulica Ksawerego Liskiego
  Nr 7
  Tel. +48 71 78 58 722
  Fax +48 71 78 58 801
  e-mail
  NIP 8982100870
  REGON 020371028
  Data sporzadzenia 2017-10-12
  Rok biezacy 2017
  Numer 60
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.