Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie przez emitenta umowy doradcy w zakresie obowiązków informacyjnych BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMDLB00018)

31-03-2016 17:00:48 | Bieżący | ESPI | 22/2016
oRB: Wypowiedzenie przez emitenta umowy doradcy w zakresie obowiązków informacyjnych

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Wypowiedzenie przez emitenta umowy doradcy w zakresie obowiązków informacyjnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ informuje o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług doradztwa ze Spółką Graviton A.D. Sp. z o.o. , której przedmiotem było m.in.: współdziałanie z Emitentem w wypełnianiu przez niego obowiązków informacyjnych dotyczących spółek z rynku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych z notowaniem instrumentów finansowych Emitenta na rynku regulowanym. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 30 czerwca 2016 r.

Spółka jest obecnie na etapie poszukiwania innego doradcy w zakresie obowiązków informacyjnych w celu nawiązania stałej współpracy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny _far_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-029 LUBLIN
_kod pocztowy_ _miejscowość_
UNIWERSYTECKA 10
_ulica_ _numer_
+48 _81_ 533 82 21 _do 25_ +48 _81_ 533 80 60
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
712-25-91-951 431249645
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu
2016-03-31 Agnieszka Biała Członek Zarządu ds. finansowych


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Tytul Wypowiedzenie przez emitenta umowy doradcy w zakresie obowiązków informacyjnych
Sektor Farmaceutyczny (far)
Kod 20-029
Miasto LUBLIN
Ulica UNIWERSYTECKA
Nr 10
Tel. +48 (81) 533 82 21 (do 25)
Fax +48 (81) 533 80 60
e-mail
NIP 712-25-91-951
REGON 431249645
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 22
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.