Raporty Spółek ESPI/EBI

53/2017 ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLATTFI00018)

12-10-2017 17:49:03 | Bieżący | ESPI | 53/2017
oRB-W: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • PO_zawiadomienie_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • AZ_zawiadomienie_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • KM_zawiadomienie_art._19_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 53 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-10-12
  Skrócona nazwa emitenta
  ALTUS TFI S.A.
  Temat
  Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:

  Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że otrzymał w dniu 12 października 2017 r. powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  Powiadomienia zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze:
  - Piotr Osiecki – Prezes Zarządu ALTUS TFI S.A.
  - Andrzej Zydorowicz – Członek Zarządu ALTUS TFI S.A.
  - Krzysztof Mazurek – Członek Zarządu ALTUS TFI S.A

  Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  PO_zawiadomienie_art._19_MAR.pdf Zawiadomienie PO
  AZ_zawiadomienie_art._19_MAR.pdf Zawiadomienie AZ
  KM_zawiadomienie_art._19_MAR.pdf Zawiadomienie KM

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
  _pełna nazwa emitenta_
  ALTUS TFI S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-696 WARSZAWA
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  PANKIEWICZA 3
  _ulica_ _numer_
  _0-22_ 380 32 85 _0-22_ 380 32 86
  _telefon_ _fax_
  biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
  _e-mail_ _www_
  1080003690 141158275
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-10-12 Andrzej Ladko Członek Zarządu
  2017-10-12 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
  Symbol Emitenta ALTUS TFI S.A.
  Tytul Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 00-696
  Miasto WARSZAWA
  Ulica PANKIEWICZA
  Nr 3
  Tel. (0-22) 380 32 85
  Fax (0-22) 380 32 86
  e-mail biuor@altustfi.pl
  NIP 1080003690
  REGON 141158275
  Data sporzadzenia 2017-10-12
  Rok biezacy 2017
  Numer 53
  adres www www.altustfi.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.