Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu FOTA S.A. (PLFOTA000014)

31-03-2016 11:01:23 | Bieżący | ESPI | 9/2016
oRB: Rezygnacja Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Rezygnacja Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej _Emitent_ informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku Pan Michael Kowalik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Emitenta, nie podając przyczyny rezygnacji. Tym samym w dniu 30 marca 2016 roku Komitet Audytu Emitenta na posiedzeniu wybrał na Przewodniczącego Pana Arkadiusza Bakierzyńskiego.

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym _Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm._ Rada Nadzorcza w dniu 7 lipca 2015 roku dokonała wyboru Komitetu Audytu o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku, a którego skład jest następujący: Pan Michael Kowalik, Pan Arkadiusz Bakierzyński oraz Pan Tomasz Żurański. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w w/w ustawie o biegłych rewidentach jest Pan Arkadiusz Bakierzyński, który pełni funkcję Przewodniczącego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
_pełna nazwa emitenta_
FOTA S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
81-506 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stryjska 24 24
_ulica_ _numer_
58 690 66 10 58 662 40 01
_telefon_ _fax_
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
_e-mail_ _www_
589-17-50-856 192598184
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Krzysztof Wilkiel Członek Zarządu
2016-03-31 Beata Gładyś Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Symbol Emitenta FOTA S.A.
Tytul Rezygnacja Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 81-506
Miasto Gdynia
Ulica Stryjska 24
Nr 24
Tel. 58 690 66 10
Fax 58 662 40 01
e-mail biuro_zarzadu@fota.pl
NIP 589-17-50-856
REGON 192598184
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 9
adres www www.fota.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.