Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRWCK00013)

31-03-2016 17:11:58 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB: Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 22 marca 2013 r. oraz 24/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. informuje, że dnia 30 marca 2016 r. Emitent objął 1.550.000 udziałów w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited z siedzibą w Maharashtra w Indiach _"SWAPL"_ za cenę 155.000.000 rupii indyjskich _8.767.265 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2016 r._ w związku z podwyższeniem kapitału własnego i emisji nowych akcji przez spółkę SWAPL.

W wyniku objęcia 1.550.000 udziałów Emitent będzie posiadać łącznie 1.632.014 udziałów stanowiących 98,4% kapitału zakładowego SWAPL oraz uprawniających do 98,4% głosów na Zgromadzeniu Wspólników SWAPL.

Powodem podwyższenia kapitału była spłata części zadłużenia kredytowego spółki SWAPL.

Podstawa prawna:
§ 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
66-200 Świebodzin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sobieskiego 8
_ulica_ _numer_
_0 68_ 38 20 500 _0 68_ 38 20 555
_telefon_ _fax_
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
_e-mail_ _www_
PL9270100756 970011679
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SECO/WARWICK S.A.
Tytul Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 66-200
Miasto Świebodzin
Ulica Sobieskiego
Nr 8
Tel. (0 68) 38 20 500
Fax (0 68) 38 20 555
e-mail info@secowarwick.com.pl
NIP PL9270100756
REGON 970011679
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 6
adres www www.secowarwick.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.