Raporty Spółek ESPI/EBI

27/2017 AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLAIRWY00017)

12-10-2017 20:57:31 | Bieżący | ESPI | 27/2017
oRB: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Airway Medix S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 12 października 2017 r. wpłynęła do Spółki od Pana Piotra Talarka pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, datowana na dzień 11 października 2017 r., rezygnacja z przyczyn osobistych z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
AIRWAY MEDIX S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-195 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słomińskiego 15 lok 509
_ulica_ _numer_
+48 22 398 39 02 +48 22 300 99 87
_telefon_ _fax_
info@airwaymedix.pl www.airwaymedix.pl
_e-mail_ _www_
5252568205 146885502
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU
2017-10-12 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta AIRWAY MEDIX S.A.
Tytul Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-195
Miasto Warszawa
Ulica Słomińskiego
Nr 15 lok 509
Tel. +48 22 398 39 02
Fax +48 22 300 99 87
e-mail info@airwaymedix.pl
NIP 5252568205
REGON 146885502
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 27
adres www www.airwaymedix.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.