Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w Statucie Spółki. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SPÓŁKA AKCYJNA (PLREMAK00016)

31-03-2016 15:33:03 | Bieżący | ESPI | 12/2016
oRB: Zmiana w Statucie Spółki.

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zmiana w Statucie Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki REMAK SA podaje do wiadomości, że w dniu 31 marca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK SA podjęło uchwałę o zmianie Ust. 1 § 13 Statutu Spółku.

Dotychczasowa treść ust. 1 § 13 Statutu REMAK S.A.:

" 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania
w imieniu Spółki upoważnieni są :
Prezes Zarządu - samodzielnie,
Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i prokurent - łącznie."

Zmieniona treść ust. 1 § 13 Statutu REMAK S.A.:

" 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania
w imieniu Spółki upoważnieni są :
Prezes Zarządu - samodzielnie,
Dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci łączni lub członek Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
_pełna nazwa emitenta_
REMAK Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-867 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chłodna 51
_ulica_ _numer_
077 4552011 077 4559850
_telefon_ _fax_
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
_e-mail_ _www_
754-00-13-369 530916125
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Gabriela Cebula wiceprezes
2016-03-31 Waldemar Binkowski wiceprezes


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
Symbol Emitenta REMAK
Tytul Zmiana w Statucie Spółki.
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 00-867
Miasto Warszawa
Ulica Chłodna
Nr 51
Tel. 077 4552011
Fax 077 4559850
e-mail remak@remak.com.pl
NIP 754-00-13-369
REGON 530916125
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 12
adres www www.remak.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.