Raporty Spółek ESPI/EBI

73/2017 PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015)

12-10-2017 22:21:06 | Bieżący | ESPI | 73/2017
oRB: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Akcjonariusz 1"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka, Pan Michał Flodrowski _"Akcjonariusz 2"_ i Pan Robert Pietrzko _"Akcjonariusz 3"_ zawarli umowę inwestycyjną, a następnie, zgodnie z postanowieniami ww. umowy zawiązali spółkę akcyjną pod firmą DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi _"Degenerals"_.

Kapitał zakładowy Degenerals wynosi 320 000 zł i dzieli się na 320 000 szt. akcji o wartości nominalnej po 1 zł każda.

Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący sposób:

a_ Akcjonariusz 1 - 256 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 256 000 zł;
b_ Akcjonariusz 2 – 32 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 32 000 zł;
c_ Akcjonariusz 3 – 32 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela w zamian za wkład pieniężny w wysokości 32 000 zł.

Głównym przedmiotem działalności Degenerals będzie ukończenie produkcji gry pn.: "Tank Mechanic", a następnie produkcja innych gier na platformę PC.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PLAYWAY S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-828 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mińska 69
_ulica_ _numer_
+48 535535311 +48 22 713 80 77
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5213609756 142985260
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PLAYWAY S.A.
Tytul Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zawiązanie spółki DeGenerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
Sektor
Kod 03-828
Miasto Warszawa
Ulica Mińska
Nr 69
Tel. +48 535535311
Fax +48 22 713 80 77
e-mail
NIP 5213609756
REGON 142985260
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 73
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.