Raporty Spółek ESPI/EBI

74/2017 PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015)

12-10-2017 22:29:36 | Bieżący | ESPI | 74/2017
oRB: Objęcie udziałów w spółce Nesalis Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Objęcie udziałów w spółce Nesalis Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 29 września 2017 roku pomiędzy Spółką a Panem Rafałem Czuj, Panem Jackiem Janik, Panem Pawłem Mareckim, Panem Łukaszem Mareckim oraz Panem Jakubem Trzebińskim _o której to zawarciu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 70/2017 z dnia 29 września 2017 roku_ Spółka złożyła oświadczenia:
_a_ o przystąpieniu do spółki Nesalis Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej _"Nesalis Games"_;
_b_ o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Nesalis Games w zamian za wkład pieniężny w wysokości 249 975 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS Spółka posiadać będzie 75% udziałów w kapitale zakładowym Nesalis Games.

Głównym przedmiotem działalności Nesalis Games będzie produkcja gier PC, w tym pierwszej produkcji pod roboczą nazwą Security Monitoring.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PLAYWAY S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-828 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mińska 69
_ulica_ _numer_
+48 535535311 +48 22 713 80 77
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5213609756 142985260
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PLAYWAY S.A.
Tytul Objęcie udziałów w spółce Nesalis Games Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
Sektor
Kod 03-828
Miasto Warszawa
Ulica Mińska
Nr 69
Tel. +48 535535311
Fax +48 22 713 80 77
e-mail
NIP 5213609756
REGON 142985260
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 74
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.