Raporty Spółek ESPI/EBI

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI ()

31-03-2016 15:25:48 | ESPI
oWANCI-E_3_07_06:

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

oSpis tresci:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

Nazwa arkusza: Strona tytułowa


korekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 66 / 2016
_kolejny numer raportu / rok_
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_
Data przekazania: 2016-03-31
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
_pełna nazwa funduszu_
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
_skrócona nazwa funduszu_ _nazwa towarzystwa_
61-739 POZNAŃ
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PL. WOLNOŚCI 16
_ulica_ _ numer_
_0-61_ 855-73-22 _0-61_ 855-73-21
_telefon_ _fax_ _e-mail_
2090001087 300860147 www.arka.pl
_NIP_ _REGON_ _WWW_

Nazwa arkusza: Korekta raportu
KOREKTA RAPORTU:Plik Opis

Nazwa arkusza: Treść raportu


TREŚĆ RAPORTU:


Określenie walutyPLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2016-03-30 2016-03-29


Wartość aktywów netto167 369 481,69 164 474 268,45


Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny96,79 95,12

Nazwa arkusza: Podpisy osób reprezentujących podmiot
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / FunkcjaPodpis
2016-03-31 Agnieszka Horbatowska Zastępca Dyrektora Działu Prawnego


Identyfikator raportu o0wuv77my1
Nazwa raportu WANCI-E_3_07_06
Symbol raportu WANCI-E_3_07_06
Nazwa emitenta ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Symbol Emitenta ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI
Tytul
Sektor
Kod 61-739
Miasto POZNAŃ
Ulica PL. WOLNOŚCI
Nr 16
Tel. (0-61) 855-73-22
Fax (0-61) 855-73-21
e-mail
NIP 2090001087
REGON 300860147
Data sporzadzenia
Rok biezacy
Numer
adres www www.arka.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.