Raporty Spółek ESPI/EBI

56/2017 UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNBEP00015)

14-11-2017 19:08:57 | Bieżący | ESPI | 56/2017
oRB: Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Ursus w Warszawie

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Ursus w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach przedsięwzięcia budowlanego realizowanego wspólnie z podmiotami z Grupy Kapitałowej CPD w dzielnicy Ursus w Warszawie _Inwestycja_, Zarząd UNIBEP S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 14 listopada 2017 r. otrzymał od URSA PARK Smart City Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej _Zamawiający_, w której Unidevelopment S.A. _spółka zależna od Emitenta_ jest komandytariuszem, zlecenie rozpoczęcia II etapu prac w/w Inwestycji.

Wynagrodzenie za realizację II etapu określono na ok. 33,4 mln zł netto.

W realizowanym w ramach tego etapu budynku o wysokości 7 kondygnacji naziemnych znajdzie się łącznie 196 lokali mieszkalnych oraz 149 miejsc postojowych.

Rozpoczęcie realizacji prac w ramach II etapu Inwestycji zaplanowano na I kwartał 2018 r., zaś zakończenie na III kwartał 2019 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
UNIBEP S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
17-100 Bielsk Podlaski
_kod pocztowy_ _miejscowość_
3 maja 19
_ulica_ _numer_
085 731 80 00 085 730 68 68
_telefon_ _fax_
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
_e-mail_ _www_
543-02-00-365 000058100
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta UNIBEP S.A.
Tytul Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Ursus w Warszawie
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 17-100
Miasto Bielsk Podlaski
Ulica 3 maja
Nr 19
Tel. 085 731 80 00
Fax 085 730 68 68
e-mail biuro@unibep.pl
NIP 543-02-00-365
REGON 000058100
Data sporzadzenia 2017-11-14
Rok biezacy 2017
Numer 56
adres www www.unibep.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.