Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPA29. MBANK HIPOTECZNY ()

28-04-2016 12:25:39 | Bieżący | ESPI | 16/2016
oRB-W: Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPA29.

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: MBANK HIPOTECZNY

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RB16_2016.rtf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2016
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  MBANK HIPOTECZNY
  Temat
  Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPA29.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Załączniki
  Plik Opis
  RB16_2016.rtf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MBANK HIPOTECZNY
  _pełna nazwa emitenta_
  MBANK HIPOTECZNY Banki _ban_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-609 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Armii Ludowej 26
  _ulica_ _numer_
  579-74-00 579-74-08
  _telefon_ _fax_
  www.mhipoteczny.pl
  _e-mail_ _www_
  526-23-16-250 014953634
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Piotr Cyburt Prezes Zarządu
  2016-04-28 Grzegorz Trawiński Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta MBANK HIPOTECZNY
  Symbol Emitenta MBANK HIPOTECZNY
  Tytul Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPA29.
  Sektor Banki (ban)
  Kod 00-609
  Miasto Warszawa
  Ulica Aleja Armii Ludowej
  Nr 26
  Tel. 579-74-00
  Fax 579-74-08
  e-mail
  NIP 526-23-16-250
  REGON 014953634
  Data sporzadzenia 2016-04-28
  Rok biezacy 2016
  Numer 16
  adres www www.mhipoteczny.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.