Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zasadach wypłaty dywidendy NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)

28-04-2016 12:02:23 | Bieżący | ESPI | 98/2016
oRB: Informacja o zasadach wypłaty dywidendy

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: NEUCA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 98 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-28
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Informacja o zasadach wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA SA _"Spółka"_ informuje o zasadach wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2015:

1. kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy - 22.139.415,00 zł.

2. wysokość dywidendy na jedną akcję - 5,00 zł

3. liczba akcji objętych dywidendą - 4.427.883 akcji

4. dzień dywidendy - 7 maja 2016 r.

5. termin wypłaty dywidendy - 20 maja 2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NEUCA SA
_pełna nazwa emitenta_
NEUCA Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
87-100 Toruń
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szosa Bydgoska 58
_ulica_ _numer_
056 669 40 31 056 669 41 34
_telefon_ _fax_
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
_e-mail_ _www_
879-00-17-162 870227804
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-28 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2016-04-28 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta NEUCA SA
Symbol Emitenta NEUCA
Tytul Informacja o zasadach wypłaty dywidendy
Sektor Handel (han)
Kod 87-100
Miasto Toruń
Ulica Szosa Bydgoska
Nr 58
Tel. 056 669 40 31
Fax 056 669 41 34
e-mail piotrs@torfarm.com.pl
NIP 879-00-17-162
REGON 870227804
Data sporzadzenia 2016-04-28
Rok biezacy 2016
Numer 98
adres www www.neuca.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.