Raporty Spółek ESPI/EBI

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLODLPL00013)

28-04-2016 16:01:23 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: ODLEWNIE POLSKIE SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 27.04.2016 r., niniejszym informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Wrony,
- Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Adama Stawowego.

Przewodniczącą Komitetu Audytu, którego rolę pełni Rada Nadzorcza, została wybrana Pani Ewa Majkowska – Członek Rady Nadzorczej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ODLEWNIE POLSKIE SA
_pełna nazwa emitenta_
ODLEWNIE Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
27-200 Starachowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleja Wyzwolenia 70
_ulica_ _numer_
_0-41_ 275 86 00 _0-41_ 275 86 82
_telefon_ _fax_
zarzad@odlewniepolskie.pl odlewniepolskie.pl
_e-mail_ _www_
664-00-05-475 290639763
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-28 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2016-04-28 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2016-04-28 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ODLEWNIE POLSKIE SA
Symbol Emitenta ODLEWNIE
Tytul Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
Sektor Metalowy (met)
Kod 27-200
Miasto Starachowice
Ulica Aleja Wyzwolenia
Nr 70
Tel. (0-41) 275 86 00
Fax (0-41) 275 86 82
e-mail zarzad@odlewniepolskie.pl
NIP 664-00-05-475
REGON 290639763
Data sporzadzenia 2016-04-28
Rok biezacy 2016
Numer 11
adres www odlewniepolskie.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.