Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-07-2016 16:28:33 | Bieżący | ESPI | 20/2016
oRB-W: Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

PAP
Data: 2016-07-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • uchwaly_ZWZA_30,06,2016r,.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  uchwaly_ZWZA_30,06,2016r,.pdf tresc uchwal podjetych na ZWZA 30 CZERWCA 2016 r

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-07-01 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2016-07-01
  Rok biezacy 2016
  Numer 20
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.