Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwrot części tzw. nieruchomości aportowych przez Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-04-2017 10:28:08 | Bieżący | ESPI | 3/2017
oRB: Zwrot części tzw. nieruchomości aportowych przez Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej

PAP
Data: 2017-04-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-28
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwrot części tzw. nieruchomości aportowych przez Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż dokonał na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zwrotnego przeniesienia _zwrotu świadczenia nienależnego_:
a_ prawa własności działki gruntu nr 346/14, położonej w miejscowości Skalin,
b_ prawa własności działki gruntu nr 352/4 i nr 352/8, położonych w miejscowości Skalin,
c_ prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 262/70 i nr 262/71 oraz własności budynków wzniesionych na tych działkach, położonych w Gorzowie Wlkp.,
d_ prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 8/60 oraz własności budynków wzniesionych na tej działce, położonej w Szczecinie.

Zwrot w/w nieruchomości jest skutkiem prawomocnego stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii L, M, N, O obejmowanych za aporty w postaci nieruchomości przez Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. _vide: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 12 lipca 2013 roku, sygn. akt: XVI GC 356/11_.

Zwrot w/w nieruchomości nie obejmuje jeszcze wszystkich nieruchomości jakie Emitent jest zobowiązany przenieść na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Pozostałych 8 _osiem_ kompleksów nieruchomości położonych w Szczecinie, Stargardzie, Gorzowie i Cecenowie tzw. nieruchomości aportowych zostanie zwrócone do Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. albo w wyniku ich dobrowolnego zwrotu przez podmioty z grupy Komputronik S.A. albo na skutek stosowanych wyroków Sądu jeżeli podmioty z grupy Komputronik S.A. nie dokonają ich dobrowolnego zwrotu.
Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-28 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zwrot części tzw. nieruchomości aportowych przez Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-04-28
Rok biezacy 2017
Numer 3
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.