Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do znaczącej umowy UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

29-09-2017 11:59:36 | Bieżący | ESPI | 30/2017
oRB: Aneks do znaczącej umowy

PAP
Data: 2017-09-29

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-29
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej: Spółka_ działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.09.2017 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy o podwykonawstwo z dnia 01.02.2016 r., w związku z podpisanym przez Emitenta z firmą Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. zleceniem z dnia 05.10.2015r., o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2015 z dnia 08.10.2015 r. oraz raportami bieżącymi nr 1/2017 z dnia 05.01.2017r., nr 9/2017 z dnia 13.03.2017 oraz nr 24/2017 z dnia 18.07.2017 r.
Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i FUREL Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - Dalszy Wykonawca.
Przedmiotem umowy jest realizacja "pod klucz" instalacji teletechnicznych dla dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. oddział Elektrowni Opole. O niniejszej umowie Spółka informowała raportem bieżącym 10/2016 z dnia 10.02.2016 oraz raportami bieżącymi nr 2/2017 z dnia 18.01.2017r. i nr 3/2017 z dnia 24.01.2017 r.
Aneksem nr 2 Strony uzgodniły zmiany pośrednich terminów realizacji i rozliczeń za poszczególne etapy robót. Pozostałe warunki umowy – w tym termin końcowy i wynagrodzenie ryczałtowe - nie ulegają zmianie.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-29 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2017-09-29 Krzysztof Sikora Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Aneks do znaczącej umowy
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-09-29
Rok biezacy 2017
Numer 30
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.