Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPOLWX00026)

07-12-2017 11:33:39 | Bieżący | ESPI | 30/2017
oRB-W: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Informacja_wg_19MAR_dla_Polwax_od_DTomczyk.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  POLWAX S.A.
  Temat
  Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle _dalej "Spółka"_, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia 2017 roku otrzymał powiadomienie w trybie art.19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ od Prezesa Zarządu Polwax S.A. o dokonanej transakcji na akcjach Spółki.
  Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Informacja_wg_19MAR_dla_Polwax_od_DTomczyk.pdf Informacja do Polwax S.A. o nabyciu akcji Polwax S.A. przez Prezesa Zarządu Polwax S.A. w dniu 2017-12-07

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  POLWAX S.A. Chemiczny _che_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  38-200 Jasło
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  3-go Maja 101
  _ulica_ _numer_
  +48 13 44 66 241 +48 13 44 66 252
  _telefon_ _fax_
  info@polwax.pl www.polwax.pl
  _e-mail_ _www_
  6852014881 370490581
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-07 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
  2017-12-07 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta POLWAX S.A.
  Tytul Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
  Sektor Chemiczny (che)
  Kod 38-200
  Miasto Jasło
  Ulica 3-go Maja
  Nr 101
  Tel. +48 13 44 66 241
  Fax +48 13 44 66 252
  e-mail info@polwax.pl
  NIP 6852014881
  REGON 370490581
  Data sporzadzenia 2017-12-07
  Rok biezacy 2017
  Numer 30
  adres www www.polwax.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.