Raporty Spółek ESPI/EBI

Odroczenie wydania wyroków w sprawach podatkowych. ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018)

07-12-2017 11:51:47 | Bieżący | ESPI | 96/2017
oRB: Odroczenie wydania wyroków w sprawach podatkowych.

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 96 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Odroczenie wydania wyroków w sprawach podatkowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do załącznika do raportu 94/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji _Spółka, Emitent_, informuje, iż w dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył publikację wyroku w sprawie ze skargi kasacyjnej wniesionej przez Spółkę do dnia 18 grudnia 2017 r., zaś w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie publikacja wyroku została odroczona do dnia 21 grudnia 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
ACTION S.A. w restrukturyzacji Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-500 Piaseczno
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zamienie, ul. Dawidowska 10
_ulica_ _numer_
022 3321601 022 3321610
_telefon_ _fax_
inwestor@action.pl www.action.pl
_e-mail_ _www_
5271107221 011909816
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2017-12-07 Andrzej Biały Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Symbol Emitenta ACTION S.A. w restrukturyzacji
Tytul Odroczenie wydania wyroków w sprawach podatkowych.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 05-500
Miasto Piaseczno
Ulica Zamienie, ul. Dawidowska
Nr 10
Tel. 022 3321601
Fax 022 3321610
e-mail inwestor@action.pl
NIP 5271107221
REGON 011909816
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 96
adres www www.action.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.