Raporty Spółek ESPI/EBI

W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16. PEKAO BANK HIPOTECZNY ()

07-12-2017 13:13:37 | Bieżący | ESPI | 48/2017
oRB: W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16.

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: Pekao Bank Hipoteczny SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 06 grudnia 2017 r. podjął uchwałę _nr 835/17_, w której postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych do 50.000 _pięćdziesiąt tysięcy_ hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-16 o wartości nominalnej 1.000 PLN _jeden tysiąc złotych_ każdy, emitowanych na podstawie Uchwały nr 186/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. oraz Uchwały nr 198/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. Zarządu spółki PEKAO Bank Hipoteczny S.A. oraz oznaczyć je kodem PLBPHHP00200, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-16 nastąpi na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Pekao Bank Hipoteczny SA
_pełna nazwa emitenta_
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-675 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołoska 18
_ulica_ _numer_
22 852 19 00 22 852 61 23
_telefon_ _fax_
www.pekaobh.pl
_e-mail_ _www_
527-10-28-697 011183360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2017-12-07 Agata Kwaśniak Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Pekao Bank Hipoteczny SA
Symbol Emitenta PEKAO BANK HIPOTECZNY
Tytul W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-16.
Sektor Banki (ban)
Kod 02-675
Miasto Warszawa
Ulica Wołoska
Nr 18
Tel. 22 852 19 00
Fax 22 852 61 23
e-mail
NIP 527-10-28-697
REGON 011183360
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 48
adres www www.pekaobh.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.