Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca umowy znaczącej PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRCAD00018)

07-12-2017 13:14:07 | Bieżący | ESPI | 17/2017
oRB: Informacja dotycząca umowy znaczącej

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Informacja dotycząca umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą umowy znaczącej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15 z dnia 7 września 2016 roku.

Informacja dotyczy decyzji Ministerstwa Rozwoju na wnioskowane przez Beneficjenta przesunięcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków kwalifikowanych w projekcie: "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD" _POIR.02.01.00-00-0121/15-00_. Wnioskowane zmiany były przedmiotem oceny ekspertów Ministerstwa Rozwoju. Eksperci pozytywnie ustosunkowali się do zmian w harmonogramie wydatków związanych z planowanym wyposażeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego, które w wyniku ponownego przeprowadzenia przez Emitenta procedur rozeznania rynku zmniejszyły się z kwoty 5.692.000,00 zł do 2.687.200,00 zł.
Eksperci nie wyrazili zgody na przesunięcie środków będących różnicą ww. kwot na budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego, o co wnioskował Beneficjent.
Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym skutkują zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych z 10.192.000,00 zł do kwoty 7.187.200,00 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PROCAD S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
80-122 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kartuska 215
_ulica_ _numer_
+ 48 58 302 02 67 +48 58 302 06 29
_telefon_ _fax_
procad@procad.pl www.procad.pl
_e-mail_ _www_
584-10-03-488 190330106
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2017-12-07 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PROCAD S.A.
Tytul Informacja dotycząca umowy znaczącej
Sektor Informatyka (inf)
Kod 80-122
Miasto Gdańsk
Ulica Kartuska
Nr 215
Tel. + 48 58 302 02 67
Fax +48 58 302 06 29
e-mail procad@procad.pl
NIP 584-10-03-488
REGON 190330106
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 17
adres www www.procad.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.