Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zbyciu akcji Spółki NETIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETIA00014)

07-12-2017 13:17:44 | Bieżący | ESPI | 148/2017
oRB-W: Informacja o zbyciu akcji Spółki

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: NETIA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • FIP11_zawiadomienie_art.69_20171207.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 148 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  NETIA
  Temat
  Informacja o zbyciu akcji Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Netia S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka", "Emitent"_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie informację, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07_ o zbyciu akcji Spółki.

  Treść otrzymanej informacji Spółka przekazuje w załączeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  FIP11_zawiadomienie_art.69_20171207.pdf zawiadomienie FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego Aktywów Niepublicznych o dokonanej transakcji na akcjach Spółki

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  NETIA SA
  _pełna nazwa emitenta_
  NETIA Telekomunikacja _tel_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-822 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Poleczki 13
  _ulica_ _numer_
  330-20-00 330-23-23
  _telefon_ _fax_
  inwestor@netia.pl www.netia.pl
  _e-mail_ _www_
  526-02-05-575 011566374
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-07 Katarzyna Iwuć Prezes Zarządu
  2017-12-07 Tomasz Dakowski Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta NETIA SA
  Symbol Emitenta NETIA
  Tytul Informacja o zbyciu akcji Spółki
  Sektor Telekomunikacja (tel)
  Kod 02-822
  Miasto Warszawa
  Ulica Poleczki
  Nr 13
  Tel. 330-20-00
  Fax 330-23-23
  e-mail inwestor@netia.pl
  NIP 526-02-05-575
  REGON 011566374
  Data sporzadzenia 2017-12-07
  Rok biezacy 2017
  Numer 148
  adres www www.netia.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.