Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozstrzygnięcie prywatnego przetargu na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLVTGDL00010)

07-12-2017 13:31:42 | Bieżący | ESPI | 71/2017
oRB: Rozstrzygnięcie prywatnego przetargu na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rozstrzygnięcie prywatnego przetargu na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vantage Development S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku otrzymał informację o rozstrzygnięciu prywatnego przetargu na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej. Jednostka zależna od Emitenta – VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k. z siedzibą we Wrocławiu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Nieruchomość zostanie nabyta przez spółkę za cenę 3,8 mln złotych. Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta nie później niż w terminie 45 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 90 lokali mieszkalnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-457 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dąbrowskiego 44
_ulica_ _numer_
+48 71 79 83 577 +48 71 79 83 540
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
896 000 07 01 930778024
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
Tytul Rozstrzygnięcie prywatnego przetargu na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej
Sektor Developerska (dev)
Kod 50-457
Miasto Wrocław
Ulica Dąbrowskiego
Nr 44
Tel. +48 71 79 83 577
Fax +48 71 79 83 540
e-mail
NIP 896 000 07 01
REGON 930778024
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 71
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.