Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA (PLFSING00010)

07-12-2017 13:48:32 | Bieżący | ESPI | 45/2017
oRB: Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 6 grudnia 2017 roku w formie elektronicznej wpłynęło do Spółki kolejne 8 zamówień od firmy Gunnebo Industrier AB z siedzibą w Szwecji, przedmiotem których są łańcuchy na łączną wartość 732,8 tys. zł. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych kilkuset zamówień złożonych przez powyższą firmę w okresie od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia wczorajszego tj. 6 grudnia 2017 roku _włączając powyższe zamówienia_ wynosi łącznie 9.141,2 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy i ogniwa złączne. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na łańcuchy z dnia 7 lipca 2017 r. na kwotę 185,5 tys zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
_pełna nazwa emitenta_
FASING Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-142 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Modelarska 11
_ulica_ _numer_
_032_ 735 00 00 032 258-22-66
_telefon_ _fax_
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
_e-mail_ _www_
634-025-76-23 271569537
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2017-12-07 Przemysław Palonka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Symbol Emitenta FASING
Tytul Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB
Sektor Metalowy (met)
Kod 40-142
Miasto Katowice
Ulica Modelarska
Nr 11
Tel. (032) 735 00 00
Fax 032 258-22-66
e-mail fasing@fasing.com.pl
NIP 634-025-76-23
REGON 271569537
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 45
adres www www.fasing.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.