Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)

07-12-2017 13:55:12 | Bieżący | ESPI | 86/2017
oRB: Aneks o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: Budimex SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Aneks o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 grudnia br. otrzymał informację od Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce _dawniej: Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce_ o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku, w komunikacie nr 44/2015 z 14 lipca 2015 roku, w komunikacie 46/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz w komunikacie nr 48/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku.
Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 30 listopada 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza próg 111.446 tys. zł

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Budimex SA
_pełna nazwa emitenta_
BUDIMEX Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-040 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stawki 40
_ulica_ _numer_
022 6236000 022 6236001
_telefon_ _fax_
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
_e-mail_ _www_
5261003187 010732630
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Henryk Urbański Członek Zarządu
2017-12-07 Artur Popko Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Budimex SA
Symbol Emitenta BUDIMEX
Tytul Aneks o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 01-040
Miasto Warszawa
Ulica Stawki
Nr 40
Tel. 022 6236000
Fax 022 6236001
e-mail info@budimex.com.pl
NIP 5261003187
REGON 010732630
Data sporzadzenia 2017-12-07
Rok biezacy 2017
Numer 86
adres www budimex.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.