Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)

07-12-2017 16:34:19 | Bieżący | ESPI | 35/2017
oRB-W: Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_z_ALTUS_Towarzystwo_Funduszy_Inwestycyjnych_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2017
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  SYNEKTIK S.A.
  Temat
  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:


  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych _ dalej " Ustawa o ofercie " _ Zarząd Synektik S.A. _dalej "Spółka"_ informuje , iż w dniu 7 grudnia 2017 otrzymał zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2017 w trybie art. 69 ust.2 pkt 1 lit a_ Ustawy o ofercie , zgodnie z którym ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"ALTUS TFI S.A."_ informuje, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszył swój udział poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów w Synektik SA _ "Spółka" _
  Zmniejszenie udziału poniżej 15% nastąpiło wskutek przejęcia w dniu 1 grudnia 2017r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy przez Raiffeisen TFI S.A. oraz rozliczenia się w tym dniu również transakcji kupna 1 000 akcji Spółki.
  Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI S.A. przed zmianą udziału : 1 472 846
  Procentowy udział ALTUS TFI S.A. w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 17,27 %
  Liczba głosów ALTUS TFI S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 1 472 846
  Procentowy udział ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów przed zmiana udziału: 17,27 %Stan posiadania akcji Spółki przez ALTUS TFI S.A. po zmianie udziału : 1 251 716
  Procentowy udział ALTUS TFI S.A. w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 14,68 %
  Liczba głosów ALTUS TFI S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 1 251 716
  Procentowy udział ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 14,68 %

  Dodatkowo w zawiadomieniu podano informację o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c_ Ustawy o ofercie.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_z_ALTUS_Towarzystwo_Funduszy_Inwestycyjnych_S.A..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SYNEKTIK S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-710 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Al. Witosa 31
  _ulica_ _numer_
  +48 _22_ 327 09 10 +48 _22_ 849 80 55
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  521 319 78 80 015164655
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-07 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SYNEKTIK S.A.
  Tytul Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 00-710
  Miasto Warszawa
  Ulica Al. Witosa
  Nr 31
  Tel. +48 (22) 327 09 10
  Fax +48 (22) 849 80 55
  e-mail
  NIP 521 319 78 80
  REGON 015164655
  Data sporzadzenia 2017-12-07
  Rok biezacy 2017
  Numer 35
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.