Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLZATRM00012)

07-12-2017 19:15:54 | Bieżący | ESPI | 54/2017
oRB-W: Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku

PAP
Data: 2017-12-07

Firma: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • NWZ_07122017_Uchwaly_podjete.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 54 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  GRUPA AZOTY SA
  Temat
  Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Grupy Azoty S.A. _dalej: "Spółka"_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku.

  Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._.
  Załączniki
  Plik Opis
  NWZ_07122017_Uchwaly_podjete.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  GRUPA AZOTY SA Chemiczny _che_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  33-101 Tarnów
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwiatkowskiego 8
  _ulica_ _numer_
  +48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
  _telefon_ _fax_
  ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
  _e-mail_ _www_
  8730006829 850002268
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-12-07 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
  2017-12-07 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRUPA AZOTY SA
  Tytul Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku
  Sektor Chemiczny (che)
  Kod 33-101
  Miasto Tarnów
  Ulica Kwiatkowskiego
  Nr 8
  Tel. +48 14 633 07 81
  Fax +48 14 633 07 18
  e-mail ir.tarnow@grupaazoty.com
  NIP 8730006829
  REGON 850002268
  Data sporzadzenia 2017-12-07
  Rok biezacy 2017
  Numer 54
  adres www http://tarnow.grupaazoty.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.