Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)

12-01-2018 22:44:54 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB-W: Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

PAP
Data: 2018-01-12

Firma: AmRest Holdings SE

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Powiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_AmRest_Jose_Manuel_Maestro_Garcia-Donas_11_01_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-01-12
  Skrócona nazwa emitenta
  AMREST
  Temat
  Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
  Treść raportu:
  AmRest Holdings SE _"AmRest", "Spółka"_ informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Jose Manuel Maestro Garcia-Donas, będącego osobą blisko związaną z Panią Marią Eleną Pato-Castel, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce, o dokonaniu przez niego transakcji na akcjach AmRest. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Powiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_AmRest_Jose_Manuel_Maestro_Garcia-Donas_11_01_2018.pdf Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest_Jose Manuel Maestro Garcia-Donas_11 01 2018

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_
  RB 5/2018 Notification of transactions on AmRest shares executed by a person closely associated with the person discharging managerial responsibilities;AmRest Holdings SE _“AmRest", “the Company"_ informs that it received on January 12th, 2018 a notice about the transaction on AmRest shares executed by Mr. Jose Manuel Maestro Garcia-Donas, being a person closely associated with Mrs. Maria Elena Pato-Castel - a person discharging managerial responsibilities in the Company.;The full content of the notification is provided in the attachment to this report.;Legal act: Art. 19 Sec. 3 of Regulation _EU_ No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse _Market Abuse Regulation_ and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  AmRest Holdings SE
  _pełna nazwa emitenta_
  AMREST Spożywczy _spo_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-365 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  pl. Grunwaldzki 25-27
  _ulica_ _numer_
  071 386 1235 071 386 1060
  _telefon_ _fax_
  ir@amrest.eu www.amrest.eu
  _e-mail_ _www_
  1010002998 020891041
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-01-12 Oksana Staniszewska Członek Zarządu
  2018-01-12 Jacek Trybuchowski Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta AmRest Holdings SE
  Symbol Emitenta AMREST
  Tytul Powiadomienie o transakcjach na akcjach AmRest dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
  Sektor Spożywczy (spo)
  Kod 50-365
  Miasto Wrocław
  Ulica pl. Grunwaldzki
  Nr 25-27
  Tel. 071 386 1235
  Fax 071 386 1060
  e-mail ir@amrest.eu
  NIP 1010002998
  REGON 020891041
  Data sporzadzenia 2018-01-12
  Rok biezacy 2018
  Numer 5
  adres www www.amrest.eu
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.