Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1 MCI CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMCIMG00012)

12-01-2018 22:47:37 | Bieżący | ESPI | 2/2018
oRB: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1

PAP
Data: 2018-01-12

Firma: MCI CAPITAL SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku, otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wykreśleniu zastawów rejestrowych _"Zastaw rejestrowy"_ ustanowionych w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę 31.000 obligacji serii I1 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 31.000.000 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 322.549 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz na 2.990 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do spółki zależnej od Spółki – MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została odpowiednio na kwotę 49.999.992,08 złotych oraz na kwotę 100.001.525,99 złotych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MCI CAPITAL SA
_pełna nazwa emitenta_
MCI Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Europejski 1
_ulica_ _numer_
22 540 73 80 22 540 73 81
_telefon_ _fax_
office@mci.pl www.mci.pl
_e-mail_ _www_
899-22-96-521 932038308
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-01-12 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MCI CAPITAL SA
Symbol Emitenta MCI
Tytul Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Plac Europejski
Nr 1
Tel. 22 540 73 80
Fax 22 540 73 81
e-mail office@mci.pl
NIP 899-22-96-521
REGON 932038308
Data sporzadzenia 2018-01-12
Rok biezacy 2018
Numer 2
adres www www.mci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.