Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018. ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA (PLATLNT00016)

13-01-2018 08:58:57 | Bieżący | ESPI | 4/2018
oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.

PAP
Data: 2018-01-13

Firma: ATLANTIS SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-13
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z par.103 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych _Dz. U. 2016 poz. 860_, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 r. – 21 maja 2018 r. poniedziałek
- za III kwartał 2018 r. –19 listopad 2018 r. poniedziałek

2. Raport półroczny:
- za I półrocze 2018 roku – 27 sierpnia 2018 r. poniedziałek

3. Raport roczny:
- za rok 2017 – 26 marca 2018 roku poniedziałek.

Zarząd Atlantis S.A. informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych
za II i IV kwartał.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATLANTIS SA
_pełna nazwa emitenta_
ATLANTIS Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-402 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Padlewskiego 18c
_ulica_ _numer_
024 367 31 31 024 366 06 26
_telefon_ _fax_
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
_e-mail_ _www_
522-000-07-43 012246565
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Anna Kajkowska Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ATLANTIS SA
Symbol Emitenta ATLANTIS
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.
Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
Kod 09-402
Miasto Płock
Ulica Padlewskiego
Nr 18c
Tel. 024 367 31 31
Fax 024 366 06 26
e-mail biuro@atlantis-sa.pl
NIP 522-000-07-43
REGON 012246565
Data sporzadzenia 2018-01-13
Rok biezacy 2018
Numer 4
adres www www.atlantis-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.