Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018 RESBUD SE (PLRESBD00016)

13-01-2018 09:12:32 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

PAP
Data: 2018-01-13

Firma: RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-13
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z par.103 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych _Dz. U. 2016 poz. 860_, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 r. – 21 maja 2018 r. poniedziałek
- za III kwartał 2018 r. –19 listopad 2018 r. poniedziałek

2. Raport półroczny:
- za I półrocze 2018 roku – 27 sierpnia 2018 r. poniedziałek

3. Raport roczny:
- za rok 2017 – 26 marca 2018 roku poniedziałek.

Zarząd Resbud S.A. informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych
za II i IV kwartał.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
RESBUD S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-402 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Padlewskiego 18C
_ulica_ _numer_
0-17 8622448 0-17 8623 995
_telefon_ _fax_
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
_e-mail_ _www_
813-02-67-303 690294174
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Anna Kajkowska Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta RESBUD S.A.
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 09-402
Miasto Płock
Ulica Padlewskiego
Nr 18C
Tel. 0-17 8622448
Fax 0-17 8623 995
e-mail resbud@resbud.pl
NIP 813-02-67-303
REGON 690294174
Data sporzadzenia 2018-01-13
Rok biezacy 2018
Numer 3
adres www www.resbud.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.