Raporty Spółek ESPI/EBI

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

13-01-2018 11:31:17 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

PAP
Data: 2018-01-13

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-13
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. _"Spółka"_ informuje, że 12 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego _"Aneks"_. Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Aneks został sporządzony w związku z rozpoczęciem procedury ogłoszenia i przeprowadzenia przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje spółki Unipetrol a.s.

Aneks zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce "Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny".

Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to bond issue programmeRegulatory announcement no 7/2018 dated 13 January 2018PKN ORLEN S.A. _“Company"_ hereby informs that on 12 January 2018 the Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to the public bond issue programme directed to the individual investor _“Annex"_. The prospectus was initially approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017. The Annex was prepared in connection with the start of the procedure of the announcement and execution of a voluntary tender offer to acquire shares of Unipetrol a.s. by PKN ORLEN S.A.The Annex will be available at corporate website www.orlen.pl in the Polish language version of Investor Relations section. See also regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
_pełna nazwa emitenta_
PKNORLEN Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu
2018-01-13 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Symbol Emitenta PKNORLEN
Tytul Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2018-01-13
Rok biezacy 2018
Numer 7
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.